Analyse

Analyse van het product.

We bekijken het algemeen concept van het product. Welke onderdelen kunnen veranderd worden naar welk materiaal, gewicht en kostprijs? Kortom: Waar kunnen we profit halen binnen dit productsysteem?

Analyse van het concept.

Het concept beschrijft waar een bepaalde toegevoegde waarde kan zijn. Het concept is een richting waarbij er mogelijks een productidee gegenereerd kan worden. Dit kan een bepaalde sector of beroep zijn. We werken samen een productidee uit, door een analyse van uw concept.

Analyse van het idee.

Het idee is een stap verder dan het concept. Het idee is gericht naar een mogelijk product dat aan bepaalde functies voldoet, en daarbij een meerwaarde voorziet. We bekijken de haalbaarheid van het productidee en scherpen aan volgens onze vakkennis.

De haalbaarheid van uw idee wordt op alle punten afgetoetst. Van productie over logistiek tot verkoop, met inbegrip van verpakking en presentatie. Zelfs de ‘customer journey’ nemen we mee. De resultaten gieten we in een objectieve SWOT-analyse. Verder gebruiken we de SCAMPER-methode om het product vanuit alle hoeken kritisch te bekijken.

Is er een profit! Wat is ons strategisch plan?

Dankzij onze jarenlange ervaring kan ons advies u heel wat moeite en tijd besparen. Bovendien bespaart u ook geld, omdat de Vlaamse overheid tussenkomt voor een aanzienlijk deel van de kosten. Voor kleinere ondernemingen zelfs tot 40%. U hebt er dus alleen maar bij te winnen.

Wat mag u verwachten?

U maakt meteen kennis met de grondig gestructureerde aanpak van iDNA. U krijgt een helder rapport met duidelijke conclusies, nuttige suggesties en praktische aanbevelingen waarmee u aan de slag kan. En niets belet u om ons als partner te betrekken bij de verdere ontwikkeling van uw productidee.