Innovatieve ideeën en concepten voor je product.

Wanneer je als gevestigde onderneming je productassortiment wilt uitbreiden of bestaande producten wilt optimaliseren, dan is een brainstorm de ideale manier om nieuwe productideeën te genereren.

Volgens een vastgelegde procedure en beproefde methodiek organiseren wij voor jou brainstormsessies die maximale resultaten opleveren. We bundelen hier jouw kennis en onze expertise, om nieuwe ideeën te vinden. Alle aangebrachte ideeën worden door ons gevisualiseerd via handschetsen, kort toegelicht en opgedeeld in categorieën. Mogelijk leidt dit tot een innovatief product.

Bij het beoordelen van de eerste concepten zetten we meteen ook het ‘gebruiksgemak’ centraal. Dat geldt niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de productie, assemblage en onderhoudstechnicus.