Voorbeelden van studies die we voor jou kunnen uitvoeren

Home » Design & engineering

Analyse

Analyse van het product.
We bekijken het algemeen concept van het product. Welke onderdelen kunnen veranderd worden naar welk materiaal, gewicht en kostprijs? Kortom: Waar kunnen we profit halen binnen dit productsysteem?

Het concept beschrijft waar een bepaalde toegevoegde waarde kan zijn. Het concept is een richting waarbij er mogelijks een productidee gegenereerd kan worden. Dit kan een bepaalde sector of beroep zijn. We werken samen een productidee uit, door een analyse van uw concept.

AnalyseAnalyse van het idee.

Het idee is een stap verder dan het concept. Het idee is gericht naar een mogelijk product dat aan bepaalde functies voldoet, en daarbij een meerwaarde voorziet. We bekijken de haalbaarheid van het productidee en scherpen aan volgens onze vakkennis.

De haalbaarheid van uw idee wordt op alle punten afgetoetst. Van productie over logistiek tot verkoop, met inbegrip van verpakking en presentatie. Zelfs de ‘customer journey’ nemen we mee. De resultaten gieten we in een objectieve SWOT-analyse. Verder gebruiken we de SCAMPER-methode om het product vanuit alle hoeken kritisch te bekijken.

Wat mag u verwachten?
U maakt meteen kennis met de grondig gestructureerde aanpak van iDNA. U krijgt een helder rapport met duidelijke conclusies, nuttige suggesties en praktische aanbevelingen waarmee u aan de slag kan. En niets belet u om ons als partner te betrekken bij de verdere ontwikkeling van uw productidee.

Idee scouting

Innovatieve ideeën en concepten voor je product.
Wanneer je als gevestigde onderneming je productassortiment wilt uitbreiden of bestaande producten wilt optimaliseren, dan is een brainstorm de ideale manier om nieuwe productideeën te genereren.

Volgens een vastgelegde procedure en beproefde methodiek organiseren wij voor jou brainstormsessies die maximale resultaten opleveren. We bundelen hier jouw kennis en onze expertise, om nieuwe ideeën te vinden. Alle aangebrachte ideeën worden door ons gevisualiseerd via handschetsen, kort toegelicht en opgedeeld in categorieën. Mogelijk leidt dit tot een innovatief product.

Bij het beoordelen van de eerste concepten zetten we meteen ook het ‘gebruiksgemak’ centraal. Dat geldt niet alleen voor de eindgebruiker, maar ook voor de productie, assemblage en onderhoudstechnicus.

Conceptfase

Visualisatie van het concept
De fase van de conceptontwikkeling leidt naar eerste conceptschetsen waarbij de belangrijkste eigenschappen en basiswerking van het product zijn vastgelegd. In deze fase wekken we jouw productidee letterlijk tot leven via eerste handschetsen en computerondersteunde visuals of fotorealistische renderings.

Tijdens één of meerdere presentaties en meetings wegen we alternatieve productconcepten tegen elkaar af (trade-off), waarbij we telkens ook naar het verdere trajectverloop kijken. We analyseren al een eerste keer de mogelijke productopbouw, materialen en productietechnieken.

Wanneer beslist is welk concept verder zal ontwikkeld worden, kunnen we de fase van product design en product engineering starten.

Permanente wisselwerking tussen vorm en functie
iDNA heeft het creatieve vermogen om een mooi design te ontwikkelen en deze charme te behouden tijdens de verdere ontwikkeling. Wij zorgen voor een harmonieus huwelijk tussen een sterk concept en het esthetische aspect van een product.

Vormgeving

Een functioneel en mooi product verkoop zichzelf.
Volgens onze ontwerpvisie gaan vorm en functie steeds hand in hand. Meer nog, een product moet niet alleen mooi ogen, het moet technisch ook tot in de kleinste details kloppen. Dat is meteen de reden waarom we in de vormgevingsfase voortdurend terugkoppelen naar het concept en ook reeds vooruitkijken naar de engineeringfase.

Design omvat naast styling ook het gebruikscomfort en de gebruiksbeleving.
Design gaat bovendien over veel meer dan alleen het uitzicht en de technische aspecten. Het design wordt bepaald door onder andere de functionele en esthetische aspecten. Daarnaast zijn ook de ergonomie, het gebruikscomfort en beleving voor de eindgebruiker van groot belang. Hier spreken we onder andere over User Centered Design. De eindgebruiker staat centraal. Het is de missie van iDNA om mensen maximaal te laten genieten van de producten die ze gebruiken.

Visualisatie door 3D rendering.
In deze designfase krijgt het product zijn definitieve uiterlijke vorm. Eerst maken we fotorealistische renderings vanuit 3D-beelden in onze CAD-software. Nadien maken we deze ook tastbaar met een 3D-print. Zo krijg je een perfect beeld van de vormgeving van je product. Uiteraard schaven we het design zodanig bij totdat het volledig aan onze en jouw verwachtingen voldoet. Uittekenen in 3D CAD en uitprinten in 3D modellen bieden we ook als afzonderlijke dienstverlening aan.

Sterkteberekening

Structurele berekeningen met Eindige Elementen Analyse (FEA)
Sterkteberekeningen mét advies.
Misschien beschikt u over een eigen ontwikkelingsafdeling. Maar het uitvoeren van sterkteberekeningen is vaak complex en vraagt veel tijd. We ondersteunen uw ingenieurs graag met onze jarenlange expertise in dit domein. Bovendien krijgt u meteen aanbevelingen over eventuele nuttige aanpassingen.

Waarom iDNA
Door onze jarenlange ervaring met de meest uiteenlopende projecten hebben we grondige kennis opgebouwd van Finite Elements Analysis. Het is een vast onderdeel van onze werkmethode. We kunnen er dus ook stevig onderbouwd advies aan koppelen.

Hoe gaan we te werk?

Wat we nodig hebben is een 3D-model en een duidelijke briefing. Wat is de verwachte belasting? Waar liggen de aangrijppunten? Met welke materialen wordt er gewerkt? Onze simulatiesoftware gaat met die gegevens aan de slag. Is er geen 3D-model voorhanden? Geen probleem, ook dat nemen we voor onze rekening.

iDNA: software + expertise?
Hoe gesofistikeerd onze software ook is, de output hangt altijd af van de input. En dat is mensenwerk. Net zoals de interpretatie achteraf. Is een bepaald onderdeel te zwak? Of juist te sterk? Is het probleem structureel? Of is het een detail? De juiste conclusies trekken, daar ligt onze kracht.

Wat mag u verwachten?
U krijgt niet alleen een compleet rapport met 3D-tekening en gedetailleerde cijfers, maar ook de nodige toelichting. En uiteraard ons deskundig advies. Dat laat u toe eventueel uw product te verbeteren of zelfs goedkoper te produceren.

Prijsreductie

Prijsreductie
Net zoals in de vorige fases zoeken we ook in deze fase van de product engineering voortdurend naar technisch zwakke punten. Waar kunnen we nog verbeteren?

– Wat kan er productietechnisch beter?
– Waar kan er materiaal uitgespaard worden?
– Welke materialen zijn het best aangewezen?
– Wordt het product niet te duur?
– …
Om deze en andere technische vragen te beantwoorden doen we onder andere beroep op sterkteberekeningen (FEA – Finite Element Analysis), een eerste prijs-estimatie, testmodellen …

Ook reverse engineering is mogelijk.
Ook voor reverse engineering ben je bij ons aan het juiste adres. Bij reverse engineering vertrekken we van een bestaand product dat we inscannen in 3D. Op basis van dit 3D-bestand gaan we aan de slag om het product volgens het gestelde eisenpakket aan te passen of te optimaliseren, zowel technisch als op vlak van design en prijsreductie. Vervolgens gaat het aangepaste en dus vernieuwde product opnieuw in productie, tegen een hogere rentabiliteit.

CAD Engineering

Het maken van het volledig technisch dossier, technische tekeningen of dient uw product aan een bepaalde norm te voldoen?

We bezorgen u graag de nodige documenten om uw product te verwezenlijken.