Visualisatie van het concept

De fase van de conceptontwikkeling leidt naar eerste conceptschetsen waarbij de belangrijkste eigenschappen en basiswerking van het product zijn vastgelegd. In deze fase wekken we jouw productidee letterlijk tot leven via eerste handschetsen en computerondersteunde visuals of fotorealistische renderings.

Tijdens één of meerdere presentaties en meetings wegen we alternatieve productconcepten tegen elkaar af (trade-off), waarbij we telkens ook naar het verdere trajectverloop kijken. We analyseren al een eerste keer de mogelijke productopbouw, materialen en productietechnieken.

Wanneer beslist is welk concept verder zal ontwikkeld worden, kunnen we de fase van product design en product engineering starten

 

Permanente wisselwerking tussen vorm en functie

iDNA heeft het creatieve vermogen om een mooi design te ontwikkelen en deze charme te behouden tijdens de verdere ontwikkeling. Wij zorgen voor een harmonieus huwelijk tussen een sterk concept en het esthetische aspect van een product.