iDNA 7 stappenplan

Het stappenplan schetst onze werkmethode van a tot z.
Wat niet wegneemt dat u erin kan stappen vanaf eender welke letter van het alfabet.

Home » 7 stappenplan

VRIJBLIJVEND VERKENNEND GESPREK

Wat zijn de levenskansen van uw productidee? We gaan uw idee voor een nieuw project langs verschillende invalshoeken bekijken op haalbaarheid en levensvatbaarheid.

Uw idee voor een nieuw product/project moet aan een aantal criteria voldoen. Bestaat er al iets gelijkaardigs? Overtreedt het geen bestaande patenten? Hoe groot is de relevantie? Is er een markt voor? Is het rendabel? En zoja: komt het in aanmerking voor subsidies? We zoeken het voor u uit.

Ideescan en strategisch advies

Waarom niet profiteren van onze jarenlange ervaring en expertise? We overlopen samen met u het hele traject, van concept tot het effectieve gebruik.

U wil ons inschakelen als onderzoekspartner bij een innovatieproject? Als Vlaamse kmo kunt u een beroep doen op subsidie van de overheid.

TECHNISCH CONCEPT EN STYLING

Zie uw productidee tot leven komen. Verschillende productontwerpen worden in deze fase tegen elkaar afgewogen.

Deze fase begint steeds met de nodige gesprekken om een duidelijk programma van eisen en wensen te bekomen. Je weet dan exact wat je in en na deze eerste fase mag verwachten. Volgens onze ontwerpvisie gaan vorm en functie steeds hand in hand. Meer nog, een product moet niet alleen mooi ogen, het moet technisch ook tot in de kleinste details kloppen. Dat is meteen de reden waarom we in de vormgevingsfase voortdurend terugkoppelen naar de vooropgestelde eisen en wensen. In deze designfase krijgt het product zijn definitieve uiterlijke vorm. We maken fotorealistische renderings vanuit 3D-beelden in onze CAD-software, om een realistisch beeld te geven van hoe het product er uit zal zien.

KRITISCHE EVALUATIE

Een genadeloze doorlichting waar uw product sterker uitkomt. Sterkteberekeningen en virtuele testopstellingen brengen de zwakke schakels aan het licht.

Het gekozen ontwerp wordt verder kritisch bekeken. Van technische en ergonomische aspecten tot en met de eerste prijsinschatting. Waar zitten nog zwakke schakels? Welke onderdelen zijn het meest vatbaar voor slijtage? Wat kan er productietechnisch mislopen? Wat kan beter? Goedkoper? Sterkteberekeningen en testmodellen brengen soms nieuwe elementen aan het licht. Remediëren doen we liefst nog voor de problemen zich voordoen en voor de eerste lijn op papier wordt gezet.

3D CAD ENGINEERING

In deze fase krijgt de technische en mechanische ontwikkeling alle aandacht, waaronder ook de productietechnologieën en materiaalkeuzes. We blijven doorheen het proces steeds waakzaam over het concept, de vormgeving en alle functionele aspecten.

In de fase van de technische engineering – die parallel en interactief verloopt met het product design – komen we steeds dichter bij de finale oplevering van de afgesproken rapporten en documenten. Afhankelijk van het project omvatten deze: 3D-bestanden, gedetailleerde 2D tekeningen van elk maakdeel (Welke materialen zijn nodig? Welke afwerking is vereist? Welke toleranties zijn toegelaten?), stuklijst van alle koop- en maakdelen, FEA rapport, assemblage document. Met deze documenten kan je naar de productiefase, al dan niet met een prototype als tussenstap.

PROTOTYPING

We bezorgen u graag tastbare resultaten. Om de functionaliteit te testen, assembleren we ook pilootproducten in eigen atelier.

Een prototype is een kant-en-klaar volledig of semi-functionerend eindproduct, volledig uitgewerkt in definitieve en/of alternatieve technologieën en materialen. Eerste modellen of onderdelen vervaardigen kan snel dankzij 3D-printing of gietvormen in siliconen of prototypes in staal. Om grondig de functionaliteit te testen, assembleren we ook pilootproducten in huis. Zelfs in dit stadium komen we zo soms tot nieuwe inzichten en verbeteringen. Want productontwikkeling is een continu proces. Het prototype is een Proof-of-Concept (bewijs dat het werkt),die een brug vormt naar de productie.

INDUSTRIALISATIE EN PRODUCTIE

Zelfs voor uw bandwerk leveren we geen bandwerk. Een ontwerp is pas af als het is beschreven in een uitvoerige productiedossier.

Een ontwerp is pas af als we tot in detail voor elk onderdeel hebben beschreven welke materialen, welke afwerking en welke toleranties nodig zijn voor de productie ervan. Het kleinste moertje staat vermeld in het uitvoerige productiedossier. Net zoals elke stap van het montageproces. Ook dat onderwerpen we nog eens aan een kritisch en systematisch onderzoek door middel van een Design & Process FMEA. Ofwel neem je op basis van het door ons opgeleverde productiedossier zelf de productie in handen, ofwel doe je ook voor de productie beroep op onze expertise.